Over belasting gesproken

Veel opzien: de qua inkomen hoogste 1% van de Nederlandse samenleving betaalt slechts 21% belasting over hun inkomen. Laat ons eens narekenen hoe dit kan.

Over toekomst gesproken

Met toekomst bedoel ik hier een verre toekomst, zeg over vijftig jaar. Over die toekomst valt niets verstandigs te voorspellen. Wat ik hier opschrijf is hoe het volgens mij zou kunnen zijn, waarbij soms de wens de vader is van de gedachte.

Over waterstof gesproken

Waterstof is in beeld als mogelijke vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine omdat er bij verbranding alleen water en geen kooldioxide, CO2, gevormd wordt. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan dit gebruik.

Over elektriciteit gesproken

In Nederland is in totaal een kleine 20.000 MegaWatt aan productievermogen voor elektriciteit opgesteld. Hoe en hoeveel moet dit vermogen worden vergroot als we naar een fossielvrije samenleving willen? En, wat kost dat ongeveer en wat is het effect op de klimaatverandering?

Over tolerant gesproken

Nederland is een rechtstaat en daar zijn we trots op. Nederland is een tolerant land en daar zijn we ook trots op, maar de twee zijn nogal eens strijdig.

Over wereldbevolking gesproken

De meest bekende schrijver over de groei van de wereldbevolking is Malthus, die rond 1800 zijn beroemde boek The Principle of Population schreef. Hij maakt zich ernstige zorgen over de groei van de wereldbevolking, die in die tijd geschat werd op 1000 miljoen zielen.

Over kapitalisme gesproken

Ik lees ‘Ontspoord Kapitalisme’ geschreven door Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in de tweede Kamer en oud-minister van sociale zaken in een kabinet Lubbers/Kok. Het 675 bladzijden tellende boek is zeker aan te bevelen maar de lezer moet bedenken dat De Vries geen wetenschapper is maar politicus en de neiging heeft zijn mening te presenteren als feit.

Over medemens gesproken

Dominee Mark Rutte en zijn ouderlingen zijn tegenwoordig niet van uw scherm te slaan. De belijdenis is eenvoudig, houd net zoveel van uw mede-Nederlanders als van U zelve. Slechts dan is de Corona-ramp te overleven.

Over criminaliteit gesproken

Hebt u dat ook wel eens: u wilt inloggen bij uw bank om wat betalingen te doen en het lukt maar niet. Het systeem is door de bank nog ingewikkelder gemaakt dan het al was of tussen de vele wachtwoorden die u moet onthouden is het juiste verloren gegaan. Na een half uur is het nog steeds niet gelukt.

Over overbevolking gesproken

Wanneer dichtbevolkt overgaat in overbevolkt is een kwestie van opvatting. Niemand zal bestrijden dat Nederland dicht bevolkt is, met mensen bedoelen we dan. De bevolking is in de laatste honderd jaar flink gegroeid.