Over waterstof gesproken

Waterstof is in beeld als mogelijke vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine omdat er bij verbranding alleen water en geen kooldioxide, CO2, gevormd wordt. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan dit gebruik.

Over overbevolking gesproken

Wanneer dichtbevolkt overgaat in overbevolkt is een kwestie van opvatting. Niemand zal bestrijden dat Nederland dicht bevolkt is, met mensen bedoelen we dan. De bevolking is in de laatste honderd jaar flink gegroeid.

Over natuurbeschermers gesproken

In Nederland vind je de natuurbeschermers in de politiek vooral in de linkse progressieve hoek. Dat is heel merkwaardig, want wat ze willen is ‘houden wat je hebt’, een typisch behoudend rechts principe.

Over smeulen gesproken

Er smeult in  de Nederlandse samenleving een gevoel van onbehagen met de politiek. Wij uiten dat beschaafd door nette demonstraties en we stemmen op nieuwe ‘één thema’ protestpartijen. De Fransen doen het gele hesje aan…

Over Thorium gesproken

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten is Nederland helemaal in de ban geraakt van het klimaat en de kosten van de maatregelen die er voor zorgen moeten dat het klimaat in Nederland niet verandert….

Over diesel gesproken

Wat in Nederland een benzinemotor heet wordt in Duitsland Ottomotor genoemd, naar de Duitser, die eind achttiende eeuw de eerste bruikbare verbrandingsmotor ontwierp. De motor werkt op het principe van vergassing van de brandstof en…

Over pesticiden gesproken

Pesticiden is een verzamelnaam van meest chemicaliën ter bestrijding van planten en dieren, die een epidemie of een pest kunnen veroorzaken, of ons anderszins hinderen zoals: Insecticiden tegen insecten, die ons steken en ons ziek…

Over duurzaam gesproken

Niet alle mensen zijn gelijk, er zijn mooie en lelijke. Voor de lelijke is het misschien een troost dat lelijkheid duurzamer is. Wat is eigenlijk duurzaam? In mijn kinderjaren hoorde je er nooit over. Voor…

Over 2018 gesproken

We hebben het weer gehad, de jaarwisseling. Er zijn slechts enkele hulpverleners in elkaar geslagen en een niet al te groot aantal auto’s in de fik gestoken en een deel van het veel rotzooi en…