Over pesticiden gesproken

Pesticiden is een verzamelnaam van meest chemicaliën ter bestrijding van planten en dieren, die een epidemie of een pest kunnen veroorzaken, of ons anderszins hinderen zoals:

Insecticiden tegen insecten, die ons steken en ons ziek maken of die het fruit opeten dat we voor onszelf bestemd hadden of die in huis onze alarminstallatie laten afgaan terwijl die voor criminelen is bedoeld of simpel door hun gezoem ons ergeren en uit de slaap houden. De spuitbus staat klaar.

Fungiciden tegen schimmels, die ons voedsel bederven, onze bomen laten sterven en ons hout doen rotten.

Herbiciden, tegen onkruid, onder te verdelen in twee soorten. De ene, ontbladeringsmiddel, leidt tot bladverlies van bomen en struiken, is gebruikt door de Amerikanen in de oorlog tegen de Viet-cong, de andere soort tast de wortels aan en leidt tot de dood van de plant

Bactericiden, tegen bacteriën die in het lichaam van mens en dier ziekten veroorzaken.

Als gezegd in alle gevallen worden planten of dieren gedood en wordt getracht ze te laten uitsterven. Als gewoonlijk zijn we weer selectief in onze verontwaardiging, we kunnen ons vreselijk opwinden over het uitsterven van de grote wilde katten, zoals de tijger, maar dat de tuberculose bacterie bijna uitstierf wordt zeer gewaardeerd. Veel mensen, die zich tot de natuurbeschermers rekenen, willen de natuur houden zoals hij is. Er mogen desnoods nieuwe diersoorten ontstaan maar de bestaande moeten allemaal blijven. Als je hen confronteert met de ontwikkeling van de aarde in de 4 miljard jaar van haar bestaan zijn ze bereid iets te modificeren, de aarde moet blijven zoals hij is voor hun kleinkinderen, maar dan wel zonder de tuberculose bacterie.

De mens is resistent tegen de insecticiden waarmee hij de insecten te lijf gaat. Te bedenken is echter dat die resistentie relatief is. Mede door het grote gewicht van de mens, vergeleken met de mug kan hij de dosis die de mug doet sterven, goed verdragen. Echter als insecticiden bijvoorbeeld via het voedsel accumuleren in een menselijk lichaam kan het zeer wel grote schade aanrichten. Daarom zijn de giffen tegenwoordig afbreekbaar, dat wil zeggen blootgesteld aan de lucht ontleden ze tot niet schadelijke producten. De bespoten groente of fruit mag pas geoogst worden als de periode van ontleding voorbij is. De controle of iedere boer zich daar aan houdt is echter erg moeilijk en als de inkomsten dreigen tegen te vallen zouden sommige boeren zich wel een keertje kunnen vergissen met de datum.

De grote gebruiker van pesticiden is niet de particulier met zijn muggenspuitfles, maar de agrarische sector. Boeren en tuinders moeten zelfs een examen doen om de giffen in grote hoeveelheden of hoge concentraties te mogen kopen. Zij weten wat en hoeveel ze in de thee moeten doen van iemand waar ze vanaf willen.

De pesticiden worden ook systematisch gebruikt. Daartoe is het gen van maïs en soja zo gewijzigd dat de plant bepaalde onkruidverdelgers kan verdragen. De velden met maïs en soja worden met dit middel behandeld zodat al het onkruid verdwijnt en alle kunstmest aan de oogst ten goede komt. Tegen de gemodificeerde maïs zou ik geen bezwaar hebben maar het lijkt me wel belangrijk dat het verdelgingsmiddel is verdwenen voordat er wordt geoogst.

Veel van deze ontwikkelingen zouden een halve eeuw geleden niet mogelijk zijn geweest, maar nu meten we significant een verschil van enkele ppb’s, ‘parts per billion’, of wel enkele deeltjes gif per miljard deeltjes voeding.

Er bestaan ook chemicaliën die speciaal gemaakt worden om mensen te doden, vanwege de effectiviteit meestal gasvormig en daarom gifgassen genoemd. Het gebruik van gifgassen in een oorlog is verboden door het volkerenrecht, niet alle staten houden zich aan het verbod. een beetje schijnheilig is het wel. Ik kan het verschil tussen gifgas en raketten niet zo zien. Als je als overlevend slachtoffer de rest van je leven moet hijgen en kuchen of je moet zonder benen verder lijkt mij in gelijke mate verschrikkelijk. We moeten blijven bedenken dat in toekomstige oorlogen de soldaat in een bomvrij kamertje met een computer raketten afvuurt en stuurt, raketten die dan ergens ver weg neerkomen en daar duizenden burgers doden.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *