Over ijs gesproken

Wij kennen ijs vooral als consumptieijs, dat is tijdens de koeling fijn geroerd ijs met room en suiker en een smaakje erbij, vaak vanille. Mijn oudste herinneringen aan ijs moeten van kort na de tweede wereldoorlog zijn.

Over belasting gesproken

Veel opzien: de qua inkomen hoogste 1% van de Nederlandse samenleving betaalt slechts 21% belasting over hun inkomen. Laat ons eens narekenen hoe dit kan.

Over liefdadigheid gesproken

De liefdadigheid wordt in Nederland, zoals zoveel dingen, geadministreerd door de belastingdienst. Deze dienst heeft een register van ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Momenteel staan er 50 000 instellingen in het register, veel ervan zijn niet actief, sommige zijn speciaal opgericht om de erfenisbelasting te ontwijken.

Over pensioen gesproken

Pensioen is een lijfrente die ingaat op een vooraf afgesproken leeftijd als je ophoudt met werken. In het Nederlands taalgebruik is een pensioen een regeling van de werkgever, ben je zzp’er dan moet je zelf een lijfrente regelen.

Over toekomst gesproken

Met toekomst bedoel ik hier een verre toekomst, zeg over vijftig jaar. Over die toekomst valt niets verstandigs te voorspellen. Wat ik hier opschrijf is hoe het volgens mij zou kunnen zijn, waarbij soms de wens de vader is van de gedachte.

Over lezen gesproken

In de eerste klas van de lagere school, nu groep drie van de basis school, leerden we lezen en schrijven. We gebruikten daarvoor het leesplankje met plaatjes van aap, noot, mies tot weide en schapen. Ieder kind had een doosje met letters, die je onder de plaatjes moest leggen. Zo hebben vele generaties leren lezen en spellen.

Over bbp gesproken

Het BBP of bruto binnenlands product is een maat voor de economie van een staat. Als het BBP groeit wordt de staat machtiger, economisch sterker.

Over waterstof gesproken

Waterstof is in beeld als mogelijke vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine omdat er bij verbranding alleen water en geen kooldioxide, CO2, gevormd wordt. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan dit gebruik.

Over elektriciteit gesproken

In Nederland is in totaal een kleine 20.000 MegaWatt aan productievermogen voor elektriciteit opgesteld. Hoe en hoeveel moet dit vermogen worden vergroot als we naar een fossielvrije samenleving willen? En, wat kost dat ongeveer en wat is het effect op de klimaatverandering?