Over belasting gesproken

Veel opzien: de qua inkomen hoogste 1% van de Nederlandse samenleving betaalt slechts 21% belasting over hun inkomen.

Laat ons eens narekenen hoe dit kan. We nemen daarvoor een rijke Nederlander in het vizier die samen met een aantal anderen een firma bezit die vorig jaar 8% of 10.000 euro winst heeft gemaakt en laten we aannemen dat de firma voor 10% eigendom is van onze voorbeeld Nederlander.

Van zijn 1000 euro aandeel in de winst wordt direct aan de bron 25% of 250 euro winstbelasting geheven. Wordt de resterende 750 euro aan hem uitgekeerd dan wordt nog 15% of 113 euro dividendbelasting geheven.

Ik heb het gevoel dat nogal wat mensen, die toch al vinden dat rijke mensen niet horen te bestaan, deze belastingen op het inkomen van ons voorbeeld, niet meerekenen.

De 637 euro die zijn overgebleven gingen naar box 3 waar een vermogensbelasting werd geheven die inkomstenbelasting werd genoemd van 1,14% van het kapitaal van 125.000 euro of wel 143 euro.

De rechter heeft klagers over het bedrog gelijk gegeven, de Nederlandse regering worstelt nog met de consequenties. In totaal bleef van de 1000 euro slechts over 494 euro, dus 50,06% ging naar de belasting, bijna gelijk aan de inkomstenbelasting in de hoogste schijf.

Zo verlies je als land niet alleen veel vermogen maar ook de inbreng van veelal harde en slimme werkers.

Gaat ons voorbeeld zijn geld uitgeven dan komen de verbruiksbelastingen aan de beurt, die zijn voor iedereen gelijk. De meest voorkomende is de BTW op de toegevoegde waarde, voor particulieren kan het toegevoegde buiten beschouwing blijven.

De belasting is 9% voor levensmiddelen en 21% voor de rest. Sommige artikelen krijgen nog een extra belasting of accijns zoals alcoholische dranken, auto’s, motoren en benzine. Als we aannemen dat het gemiddelde pakket van onze rijkaard uitkomt op 20% dan gaat van de 512 euro die over was nog eens 102 euro naar de schatkist en blijft er 410 euro over van 1000 euro opbrengst van zijn investering, bijna 60% gaat naar de belasting.

Dit percentage ligt wat hoger dan het overheidsbeslag van ca 50% van het bbp, het bruto binnenlands product. Dat komt omdat we het marginale, lees extra inkomen van een rijke inwoner tot voorbeeld hebben genomen. Toch, ook bij lagere inkomens is voor de som van premies volksverzekeringen en belasting, de grens van 50% snel bereikt.

Daarbij is te bedenken dat veel premie afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en niet van de hoogte van het risico, de premie is dus eigenlijk belasting.

Het meest merkwaardige aan de Nederlandse inkomstenbelasting op kapitaalopbrengsten was dat je ook moest betalen als er geen inkomsten zijn zoals bijvoorbeeld rente op spaargeld. Al enige tijd is de rente op spaartegoeden nul of zelfs negatief.

De overheid ging echter rustig door met inkomstenbelasting te heffen. Intussen is het ze door de rechter verboden hiermee door te gaan. Sterker nog, ze moeten de onterecht betaalde belasting terugbetalen, voor hen een enorme tegenvaller, voor veel mensen niet meer dan rechtvaardig.

Ik vind dat Nederland moet overgaan op het systeem dat in veel andere landen geldt: belastbaar is het inkomen uit vermogen gewoon bovenop ander inkomen waarbij voorheffingen zoals winst- en dividendbelasting gelden als reeds betaalde belasting.

Er is een grens aan wat mensen met een hoog inkomen bereid zijn te betalen. Als ze het gevoel krijgen dat hun inspanningen niet voldoende worden gewaardeerd gaan ze weg naar een land waar de weiden groener zijn.

Zo verlies je als land niet alleen veel vermogen maar ook de inbreng van veelal harde en slimme werkers. En een land waar alleen nog mensen wonen die geen zin hebben om veel te leren en die ook niet houden van hard werken, kan zijn huidige gunstige positie internationaal niet handhaven.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *