Over belasting gesproken

Veel opzien: de qua inkomen hoogste 1% van de Nederlandse samenleving betaalt slechts 21% belasting over hun inkomen. Laat ons eens narekenen hoe dit kan.

Over pensioen gesproken

Pensioen is een lijfrente die ingaat op een vooraf afgesproken leeftijd als je ophoudt met werken. In het Nederlands taalgebruik is een pensioen een regeling van de werkgever, ben je zzp’er dan moet je zelf een lijfrente regelen.

Over toekomst gesproken

Met toekomst bedoel ik hier een verre toekomst, zeg over vijftig jaar. Over die toekomst valt niets verstandigs te voorspellen. Wat ik hier opschrijf is hoe het volgens mij zou kunnen zijn, waarbij soms de wens de vader is van de gedachte.

Over bbp gesproken

Het BBP of bruto binnenlands product is een maat voor de economie van een staat. Als het BBP groeit wordt de staat machtiger, economisch sterker.

Over kapitalisme gesproken

Ik lees ‘Ontspoord Kapitalisme’ geschreven door Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in de tweede Kamer en oud-minister van sociale zaken in een kabinet Lubbers/Kok. Het 675 bladzijden tellende boek is zeker aan te bevelen maar de lezer moet bedenken dat De Vries geen wetenschapper is maar politicus en de neiging heeft zijn mening te presenteren als feit.

Over Thorium gesproken

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten is Nederland helemaal in de ban geraakt van het klimaat en de kosten van de maatregelen die er voor zorgen moeten dat het klimaat in Nederland niet verandert….

Over plagiaat gesproken

Er was een vogeltje en dat beesie kon niet kakken, Er was een veertje aan zijn poepertje blijven plakken. Het wordt gezongen ‘naar de wijze’ van Adios Muchachos, een tango uit 1927 van de Argentijn…

Over rolstoel gesproken

Ik heb mijn Achillespees gescheurd, niet bij het voetballen, maar door een verkeerde stap bij het werk in ons tuintje. Bij het weer aan elkaar naaien in het ziekenhuis moet het een en ander fout…

Over pesticiden gesproken

Pesticiden is een verzamelnaam van meest chemicaliën ter bestrijding van planten en dieren, die een epidemie of een pest kunnen veroorzaken, of ons anderszins hinderen zoals: Insecticiden tegen insecten, die ons steken en ons ziek…

Over brexit gesproken

De Britten hebben zich in een referendum uitgesproken voor Brexit, dat is uittreding uit de Europese Unie. Ik ben niet blij met die uitspraak. Te meer omdat de uitspraak komt zonder dat er behoorlijke voorlichting…