Over Thorium gesproken

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten is Nederland helemaal in de ban geraakt van het klimaat en de kosten van de maatregelen die er voor zorgen moeten dat het klimaat in Nederland niet verandert. Daarbij wordt gesuggereerd dat er een verband zou bestaan tussen de Nederlandse bijdragen op dit gebied en de klimaatverandering in Nederland. Dat is echter niet het geval, onze bevolking is minder dan 0.3 procent van de wereldbevolking, die het klimaat verpest. Niet dat iedereen evenveel verpest, Amerikanen hebben een grotere bijdrage dan Indiërs omdat ze per persoon meer energie gebruiken.

Toch moeten we ophouden met zonnepanelen plaatsen, in Nederland schijnt de zon maar zelden, zonnecellen hebben hier per jaar een opbrengst van 10% van hun capaciteit, vergelijk een kerncentrale, die haalt 95 %. Windmolens zijn wat beter dan zonnecellen. Hoewel het in Nederland vaak waait, ook ’s nachts, liggen ze maar bij 25 % van de ontwerpcapaciteit en als ze op zee moeten staan 35%, maar dan worden ze onbetaalbaar. We moeten zelfs voorop lopen bij de transitie naar niet CO2 producerende energie is de gangbare mening. Daarbij is te bedenken dat de traditionele energiebronnen pas echt duurder worden als ze opraken. Daar ziet het voorlopig nog niet naar uit, dus wie het eerst is met de transitie, betaalt het meest.

Ik ben ervan overtuigd dat de fossiele brandstoffen gebruikt worden tot ze op zijn, het verbruik wordt alleen uitgespreid over een langere periode, wat op zich gunstig is omdat de CO2 langzaam wordt geabsorbeerd en afgezet in het zeewater. Helaas worden mensen die zinnige dingen zeggen over de schadelijkheid van CO2 geheel genegeerd. In de afgelopen miljoen jaren heeft het CO2 gehalte en de temperatuur in de atmosfeer gevarieerd en er bleek een samenhang. Onvermeld blijft dan dat de stijging van de temperatuur kwam voor de stijging van het CO2 gehalte, dat laatste kan dus niet de temperatuur stijging veroorzaakt hebben

En al deze moeilijkheden met waanzinnig dure zonnecellen terwijl er een goed alternatief beschikbaar is, n.l. de kerncentrale. Kerncentrales zijn schoon en veilig. Dat laatste wordt nog geaccentueerd door de aardbeving en tsunami in Japan in 2011. Een eindeloze verwoesting en 18000 doden, waarvan niet één door de kerncentrale, die weliswaar na veertig jaar trouwe dienst zo zwaar beschadigd is dat hij uit bedrijf genomen is. Maar de ene dode die acht jaar later sterft aan longkanker dat veroorzaakt zou kunnen zijn door straling, haalt alle kranten, voor het lot van de 18000 mensen die verdronken was minder belangstelling.

Naast de huidige kerncentrales die werken op uranium is er ook nog het alternatief van de thorium reactor, een element dat in zeer ruime mate voorkomt bij voorbeeld in Noorwegen. Een commerciële thorium reactor is nog nooit gebouwd. Destijds, toen de Amerikanen voor de keuze stonden is door de generaals de uranium reactor erdoor gedrukt omdat daarin ook Plutonium gemaakt wordt, dat noodzakelijk is voor kernbommen.

Tot nu toe was er voor de Thorium reactor, die geen Plutonium maakt weinig belangstelling. Dat zou kunnen veranderen, niet iedereen wil kernbommen. In veel landen wordt er weer onderzoek gedaan naar de Thorium reactor, Daarnaast heeft Thorium nog andere voordelen. De ontwikkeling van de snelle kweek uranium reactor verloopt niet bepaald voorspoedig. Het koelmiddel, gesmolten natrium metaal is vreselijk reactief en daardoor moeilijk te hanteren. In mijn jeugd gooiden Utrechtse studenten uit het raam van het laboratorium kleine stukjes natrium in de gracht als er leuke meisjes voorbij kwamen; die schrokken zich dan te pletter van het opspuitende water.

De thorium reactor, een soort snelle kweekreactor werkt met gesmolten zouten en is inherent stabiel, als er iets mis gaat koelt hij af, het zout stolt en zorgt voor afsluiting, Een ‘melt down’ van de reactor is dus niet mogelijk. Bij de huidige reactoren is de kans op smelten bijna nul maar het is niet onmogelijk. Het is per slot van rekening in de tweede helft van de vorige eeuw twee keer gebeurd, de types waarbij het gebeurde worden echter niet meer gebruikt

Wat we ook en bijna kosteloos kunnen doen is de bevolkingsgroei beheersen, we groeien nu iets minder hard dan in de tweede helft van de vorige eeuw, maar nog steeds met ongeveer 200 000 mensen erbij per dag. Als die allemaal in een eigen geklimatiseerd huis moeten wonen en een eigen auto rijden, ga er maar aan staan.

Wat we zeker ook zouden moeten doen met het geld dat nu wordt weggesmeten aan onrendabele elektriciteit opwekking, is de dijken verhogen en wel met twee meter, dat is voldoende tot het einde van deze eeuw. Dan houden we tot dan ten minste droge voeten. Als alle ijs op aarde smelt dan stijgt de zeespiegel met 66 meter en loopt Nederland onder water. Dat duurt dan nog wel een aantal eeuwen, misschien heeft tegen die tijd de zon wat anders bedacht, misschien heeft de mens iets bedacht, zo ver vooruit kijken is heel moeilijk.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *