Over Trump gesproken

Ik kan er niet omheen, mijn lezers willen de Tegendraedtse mening over Donald Trump horen, de man die tot ontzetting van de gevestigde orde, en tegen hun vaste overtuiging, tot president van de Verenigde Staten werd gekozen.

De eisen die aan de kandidaat voor de job worden gesteld zijn gering. De kandidaat moet burger zijn van de VS, maar hoeft geen hoog IQ te hebben, noch hoog geschoold te zijn, noch veel ervaring te hebben met ’s lands bestuur, dat is c.q. heeft Trump ook niet en daarom is de elite van de republikeinse partij maar schoorvoetend achter hem gaan staan.

Hij is eerder een platte boer en een illustratie van het Duitse gezegde: Bescheidenheit ist eine Zier, weiter komt man ohne ihr. Hij bulkt van het zelfvertrouwen en probeert de man uit te hangen die ‘zegt wat hij gaat doen en doet wat hij gezegd heeft’.

Ook veel vrouwen vinden hem sympathiek. Dat hij bij ten minste drie vrouwen kinderen heeft verwekt, het laatste kind toen hij bijna 60 was, spreekt bij hen eerder voor dan tegen hem. Dat iemand na vele jaren gewoonte seks met dezelfde partner wel eens een verandering wil, is een gevoel dat zij begrijpen.

Joe Sixpack was niet blij met acht jaar Obama, hij beleefde moeilijke tijden, de bank onteigende zijn huis en hij verloor zijn baan, alleen de rijken werden rijker. Hoewel hij weinig interesse heeft voor buitenlandse politiek is de aankomst uit het Middenoosten van lijkenzakken met Amerikaanse soldaten, hem niet ontgaan. Trumps tegenstandster Hillary Clinton, mag dan wel hoog geschoold en intelligent zijn, dat heeft niet kunnen voorkomen dat ze als minister van buitenlandse zaken faalde, bijna alles waar ze haar hand in stak, liet ze in chaos achter. Libië, Tunesië, Irak, Afghanistan, Syrië en Oekraïne zijn een paar voorbeelden. Joe Sixpack is blij te horen dat Trump vindt dat ieder land zijn eigen problemen maar moet oplossen.

Ook het taalgebruik van Trump klinkt bekend voor hem, het wordt dagelijks over hem uitgegoten door de reclame op de TV. Trump zal dus wel blijven, daarbij is te bedenken dat het in de VS uiterst moeilijk is een zittende president uit zijn ambt te zetten

Wat betekent Trump voor ons? Als de VS zich echt terugtrekken uit hun zelfgekozen rol van democratisch politieagent, moeten we er op toezien dat Europa die ondankbare rol niet overneemt. Het ontwerp handelsverdrag (TTIP), dat toch al meer voordeel voor de VS opleverde dan voor Europa kan als de VS de protectionistische kant op gaan, de prullenbak in.

Kan er in Nederland ook een Trump opstaan? De Vlaamse slogan “eigen volk eerst” is een illustratie van Trump`s denkwijze. Maar wij kennen geen gekozen president, ik zie Wilders dus nog niet zo direct in het torentje komen. Maar ook in Nederland heerst grote ontevredenheid over de arrogantie van onze bestuurders. De volksvertegenwoordiging is eindeloos bezig met procedurele kwesties en klagen over gebrekkige informatie, individuele Kamerleden geven regelmatig blijk geen inhoudelijke kennis van zaken te hebben en een gebrek aan meerderheid van het kabinet in de eerste kamer heeft wel iets van de minderheid van Obama in de senaat. Dit laatste maakt het uiterst moeizaam vernieuwende wetgeving aan te nemen.

In Nederland leidt de ontevredenheid met de traditionele partijen en het ontbreken van een kiesdrempel tot veel hobbypartijen, waarvan de leiders met Trumpachtige one liners stemmen proberen te trekken. Komt het tot nieuwe wetgeving dan willen de hobby partijen hun hobby’s in de wet zien, waardoor de wet uitermate gecompliceerd wordt en soms fraudegevoelig of zelfs onuitvoerbaar blijkt.

Er is ook nog geen Nederlandse miljardair opgestaan die het land als minister-president wil dienen, integendeel de Nederlandse miljardairs lijken Panama te verkiezen om aan de inderdaad idioot hoge Nederlandse belasting op inkomen en vermogen te ontsnappen.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *