Over zonzijde gesproken

Life can be so sweet
On the sunny side of the street

Als er een keuze is loopt mevrouw Tegendraedt aan de zonzijde van de straat en zo af en toe doet ze dan een hupje van tevredenheid. Zijn er geen andere toehoorders dan de vogeltjes en ik, dan wil ze nogal eens spontaan in een lied uitbarsten, van de groene weiden, de verdi prati van Händel of zo. Ze heeft geen grote podium stem, maar ze zingt wel zuiver zonder al te veel vibratie. Als ze zingt steek ik daarom over naar haar kant van de straat.

Ik zelf loop liever aan de schaduwkant. Vandaar uit is het gemakkelijker een overzicht te houden over wat er gebeurt om je heen. Ook de drama’s op het wereldtoneel laten zich gemakkelijker verklaren vanuit de schaduw dan vanuit het volle lampenlicht. Dat wil niet zeggen dat ik misantroop ben of last heb van depris maar wel dat mensen en hun instituties mijn achterdocht geschonken krijgen en mijn vertrouwen, als ze dat op prijs stellen, kunnen verkrijgen door hun betrouwbaarheid te tonen.

U merkt dat mevrouw Tegendraedt en ik een verschillende benadering hebben van de wereld om ons heen, ik kijk ernaar, zij springt erin en ik zorg ervoor dat ze niet verdrinkt. Dat houdt in dat we elkaar goed aanvullen, ons huwelijk houdt al zeer veel langer stand dan nu gebruikelijk is.

De voorkeur voor de schaduw en de zonzijde heeft relatie met het glas dat nog halfvol is of al halfleeg. Er zijn mensen die bijtijds op weg gaan naar een afspraak, er kunnen onverwachte files zijn, en dus vaak veel te vroeg zijn. Er zijn ook mensen die meestal net op tijd komen maar een enkele keer hijgend te laat binnen komen rennen. Er zijn mensen die overal beren op de weg vermoeden en mensen die zeggen, nou dat zien we dan wel.

Het lijkt alsof, als we vanuit Nederland zuidwaarts gaan het halflege glas steeds meer halfvol wordt en de keuze steeds meer valt op de zonzijde van de straat.

De EU staten, die aan de middellandse zee liggen, hebben een staatsschuld die ver ligt boven het aanbevolen maximum, de noordelijke staten maken zich daar zorgen over, de zuidelijke niet. Geen zorgen voor de dag van morgen. Geen noordelijke financier gelooft dat de Griekse staatsschuld, die intussen helemaal verkocht is aan de noordelijke centrale banken, ooit wordt terugbetaald. De Grieken zitten daar niet mee en de rijke Griekse reders ook niet. Zij zijn gevestigd in een belastingparadijs en hun bezit is veilig belegd buiten Griekenland.

Het idee dat de luchthartigheid veroorzaakt wordt door de overvloedige zon, die een leven zonder verwarming, zonder warme dure kleren, zonder dak boven je hoofd mogelijk maakt, vraagt toch enkele kanttekeningen. Spaanse dames hebben lang niet meegedaan met het zonnebaden van de noorderlingen. Een satijnblanke huid gold als het toppunt van aantrekkelijkheid en een Spaanse dame wandelde met een parasol, een dure hoed met een enorme rand en rokken tot op de enkels. Een bruine zongestoofde huid gold niet als sportief maar als de huid van een landarbeider, niet chique.

De zuidelijke mensen hebben minder last van vervelende ziektes zoals kanker. De officiële verklaring daarvoor is het dieet dat in tegenstelling tot dat van de noorderlingen weinig verzadigde dierlijke vetten bevat maar meer onverzadigde plantaardige oliën zoals olijfolie, die in de zuidelijke landen niet gehydreerd wordt tot margarine met verzadigde vetten.

Helaas voor de Zuiderlingen worden de verschillen kleiner. De Zuiderlingen hebben de vette Hamburger ontdekt wordt soms als reden gegeven. Ik denk dat het komt omdat de Zuiderlingen in de zon zijn gaan liggen en de zonnehoed aan de wilgen hebben gehangen.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *