Over ‘Wat als’ gesproken

Een vriend van mij heeft een abonnement op het maandblad National Geographic, het officiële blad van de National (USA) Geographic Society. Ik krijg het van hem met enige vertraging en ik heb zelf ook niet altijd meteen gelegenheid het te lezen. Het is meer populair wetenschappelijk, om de Amerikaanse lezer tevreden te stellen werken ze met mijlen, voeten en duimen in plaats van de SI eenheden die de wetenschap gebruikt.

Kort geleden las ik de uitgave van november 2013, die een interessante bijdrage bevat over: Wat als al het ijs op aarde smelt? De aarde bevat 5.8 miljoen kubieke mijl (25 miljoen kubieke kilometer) ijs en sneeuw, veel daarvan op Groenland en op Antarctica. Wat gebeurt er als dat ijs allemaal smelt en wanneer gebeurt dat?

Antwoord: Dan stijgt de zeespiegel met 216 voet, dat is ongeveer 66 meter. Heel Nederland verdwijnt onder water, evenals Denemarken, de delta’s van Hamburg en Bremen, Vlaanderen en NW Frankrijk. Spanje blijft bijna helemaal gespaard, alleen de kustplaatsen zoals Barcelona,Valencia en Alicante verdwijnen grotendeels onder water. Buiten Europa verdwijnen delta’s zoals Bangladesh, laaggelegen eilanden zoals de Maladiven en Florida en kuststeden zoals bijvoorbeeld New York, Sjanghai en Buenos Aires onder water. Nu al stroomt bij stormvloed in Miami het zeewater uit de putten in de straten.

Bij dit scenario hoort een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde van 58 naar 80 ºF (15 naar 26 ºC). We moeten terug naar het eoceen, 40 miljoen jaar geleden om een zo hoge temperatuur te vinden. In de interglacialen, tussen de recente ijstijden was de temperatuur zes tot acht graden lager. Door die hoge temperatuur wordt het zeewater warmer en zet uit, wat bijdraagt aan de stijging van de zeespiegels.

De aanname achter de studie is dat alle fossiele brandstoffen worden verbrand en dat het verhoogde CO2 gehalte in de lucht zorgt voor de opwarming.

Merkwaardig genoeg wordt in de studie over de bevolkingsgroei niet gesproken, ik denk dat de aanname is dat die er hoe dan ook toe zal leiden dat alle fossiele brandstof zal worden verbruikt. Als we zo doorgroeien als in de vorige eeuw, elke vijftig jaar verdubbelen, wonen er aan het eind van deze eeuw 25 miljard mensen op aarde en aan het einde van dit millennium 6 miljoen maal miljard. (vergelijk in 1900 slechts 1.5 miljard). Ik zag op de TV een Pakistaans meisje, dat het heel gewoon vond dat ze zeventien broers en zusters had.

Nu hoeft u niet meteen ’s morgens uit het raam te kijken of het water er al is, wetenschappers zijn van mening dat het meer dan duizend jaar duurt voordat al het ijs gesmolten is. Als de mensen zich een beetje weten te beheersen bij het gebruik van fossiele brandstoffen en bij het kinderen krijgen kan die tijd makkelijk oplopen tot vier duizend jaar.

Daarnaast is het interessant te kijken naar een kortere termijn zeg tot het einde van deze eeuw. Er zijn veel scenario’s, de hoogste eindigt met een stijging van de waterspiegel met 6.6 voet, zeg twee meter. Bij de Nederlandse Rijkswaterstaat denkt men dat tot vijf meter stijging behapbaar is, zowel technisch als financieel. Armere landen in vergelijkbare omstandigheden lopen dan al onder water.

Het lijkt mij echter gewenst in Nederland niet te wachten met het tweede delta plan en de financiering ervan prioriteit te geven. Het kopen van CO2 rechten lijkt mij een onzinnig doekje voor het bloeden, het helpt niets en eenmaal aangegane verplichtingen aan ontwikkelingslanden zijn niet zo maar af te schaffen. Als we al armere landen willen stimuleren bij te dragen, dan ware het beter gratis anticonceptiepillen te verstrekken.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *