Over Poetin pesten gesproken

Hoewel de grootte in de loop der eeuwen heeft gevarieerd, was Rusland altijd een onmetelijk groot land. Dat hebben zowel Napoleon als Hitler ervaren. Beider veroveringsoorlogen liepen dood in de wijdte van Rusland, de logistieke problemen bleken onoplosbaar. De tweede wereldoorlog werd door Hitler niet in Normandië verloren, maar in Stalingrad, het huidige Wolgograd.

Onder de tsaren vormde Rusland deel van de Europese culturele wereld. Dostojevski, Tsjaikovski, Tsjechov, Stravinsky , om maar een paar namen te noemen, waren deel van een Europese cultuur. In de ellende na afloop van de eerste wereldoorlog wist Lenin helaas Rusland te vangen voor het communisme, ooit bedoeld als de verheffing van boeren en arbeiders. In de praktijk bleek de dictatuur van de partij van het volk net zo te werken als andere dictaturen. Bij gebrek aan controle en verantwoording vonden groteske moordpartijen plaats en ging Rusland voor de Europese cultuur verloren.

Tijdens de tweede wereldoorlog stierven 23 miljoen Russen; ter vergelijk er stierven 7 miljoen Duitsers en 5 miljoen Joden. Na afloop was Oost Europa bezet en werd ingelijfd in de Sovjet-Unie, die met een soort religieuze bekeringsijver het communisme wilde uitventen en haar territorium vergroten. Zo ontstond de koude oorlog die de Sovjet-Unie verloor. Het communistisch systeem bleek Jan modaal niet de welvaart te kunnen bieden die de vrije markt hem bood.

De Oost-Europese landen zagen daarna met morele hulp van de VS kans uit de Sovjet-Unie te ontsnappen, de Russen gingen akkoord, na de belofte dat Europa en de VS deze landen niet zouden inlijven in bondgenootschappen zoals de NAVO en de EU. Omdat de nu weer vrije landen als de dood waren weer horig aan de Russen te worden,werd die belofte gebroken.

In Rusland zelf werd de dictatuur van de communistische partij beëindigd, zij moest plaats maken voor een democratie, die nu nog meer lijkt op een oligarchie. Maar alle begin is moeilijk, het zou de EU passen meer oog te hebben voor de balk in eigen oog dan de (dikke) splinter in het oog van de Russen. Van oudsher Russische gebieden, zoals de Krim en het Oosten van Oekraïne en hun Russische bewoners moeten nu plotseling onder leiding van de Oekraïense partij die tijdens de tweede wereldoorlog collaboreerde met de Nazi’s, en met steun van de VS, in de EU/NAVO. Het Poetin pesten omdat hij zich daartegen verzet lijkt mij onzinnig. Zijn verzet maakt de toch al charismatische Poetin, die zich bij voorkeur paardrijdend met ontbloot bovenlijf laat filmen, in eigen land immens populair. Van Obama denkt men in Rusland dat hij misschien wel bang is voor paarden.

Voor mij moet Rusland zelf in de EU, niet morgen, maar met een soort Deltaplan. Wij moeten de Russen helpen met de overgang naar vrijheid en ze niet onder leiding van de VS in de rol van vijand drukken. De synergie is geweldig. Het land is dun bevolkt, rijk aan grondstoffen, het heeft een Christelijke traditie en een bij de EU passende cultuur. Vergeleken met de EU is het een economische dwerg, het BNP is minder dan 10 procent van het BNP van de EU, de helft van het BNP van Duitsland, maar binnen de EU zou Rusland geweldig kunnen groeien.

Militair is Rusland een reus en het ziet zichzelf als wereldmacht, daarvoor is binnen de EU geen plaats. De eerste satelliet was een Russische en nog steeds vliegen Russische raketten naar hun ruimte centrum, maar een Russische hoge snelheidstrein en een behoorlijke Russische personenauto laten op zich wachten. De Russische politici zouden behoorlijk moeten inbinden maar het Russische platteland zou eindelijk ook eens wat welvaart leren kennen.

Het andere struikelblok is de VS, zij zijn tegen. De Amerikaanse president is eraan gewend dat nieuwe leiders van Europese landen zich komen voorstellen, een gelegenheid die wordt benut om hun uit te leggen wat de VS van hen verwachten. De EU met Rusland zou een veel meer van de VS onafhankelijker koers kunnen varen en bv om het Midden Oosten een cordon sanitaire trekken en zeggen: zoeken jullie nu eerst maar eens onder elkaar uit wat Allah precies wil en als je dat weet praten we verder.

Machiavelli zou het eens zijn met

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *