Over CO2 gesproken

Het is in Nederland ooit warmer en ook kouder geweest dan nu. Toen het materiaal voor de steenkolen en het aardgas werd afgezet was het warmer, toen de gletsjerstenen in Drenthe rolden was het kouder dan nu.

In de laatste 400 000 jaar waren er 4 ijstijden, de perioden daartussen noemen we heel origineel interglaciaal. De oorzaak van de wisselingen is een wijziging in de onderlinge stand van aarde en de zon. We zijn op weg naar de vijfde ijstijd, maar we hebben de maximum temperatuur van het huidige interglaciaal nog niet helemaal bereikt.

De verandering van de temperatuur met de tijd is geen rechte lijn maar een zaagtand; er zijn allerlei bijkomende effecten waardoor het tijdelijk wat warmer of kouder kan zijn. In de late middeleeuwen was het veel kouder dan aan het begin van twintigste eeuw.

De vierde ijstijd heeft de species mens overleefd, met de komende vijfde ijstijd, die al over tienduizend jaar zou kunnen zijn, zal dat ook wel het geval zijn, maar hoe!

Er wonen nu 7 miljard mensen op aarde. Aan het eind van deze eeuw zijn het er waarschijnlijk meer dan 20 miljard. Hoeveel het er zullen zijn over honderd eeuwen, tijdens de volgende ijstijd, niemand kan er iets zinnigs over zeggen, echter als nog maar een paar tienden van het aardoppervlak geschikt is voor menselijke bewoning wordt het wel dringen.

Natuurlijk komen we wel een keer op een punt dat we moeten erkennen dat milieu problemen etc. niet zozeer door de mens worden veroorzaakt als wel door het grote aantal mensen op aarde. Als er 7 miljoen i.p.v. 7 miljard mensen op aarde zouden leven dan waren alle door de mens veroorzaakte milieu problemen nooit ontstaan.

In de tussentijd moeten we nog wel door de maximale temperatuur van ons interglaciaal. Sommige wetenschappers beweren dat die maximum temperatuur hoger zal zijn dan in vroegere interglacialen, door een hoger CO2 gehalte in onze atmosfeer. In de laatste 400 000 jaar bewoog het CO2 gehalte in de lucht zich tussen 0,018 % in ijstijden en 0.028% in interglacialen. Nu is dat CO2 gehalte plotseling gestegen naar 0.040%, mogelijk veroorzaakt door de snelle verbranding van fossiele brandstoffen.

Niemand weet precies wat het effect daarvan is, maar er is een geweldig hype uit gemaakt, we gaan CO2 injecteren in oude gasvelden en binnenkort moet je misschien wel CO2 rechten kopen voor je mag uitademen. Merkwaardig genoeg komt dé oplossing voor de CO2 loze energie, de kerncentrale niet in aanmerking. De kerncentrale is overal, behalve in Frankrijk, in handen gevallen van politici die de mensen eerst bang maken voor het ding en dan stemmen vergaren door de kerncentrale te verdammen en zo op te treden als redder van de mensheid. Ondanks de CO2 hype gaat de temperatuur en daarmee de zeespiegel gewoon omhoog, het ware beter geld en aandacht te wijden aan verhoging van de dijken Het is goed ons te realiseren dat onze zeespiegel al eens zeven meter hoger was dan hij nu is.

De CO2 onzin moet niet verward worden met duurzame energie, de fossiele brandstoffen raken een keer op en het Uranium voor de kerncentrales raakt, weliswaar veel later, maar toch ook op. De economie leert evenals het gezond verstand, dat zeldzame goederen duur zijn. De fossiele brandstoffen zijn niet ineens op, voor die tijd worden ze schaars en dus duur. En naarmate ze duurder worden, zijn meer voorraden economisch winbaar (bij voorbeeld schalieolie), maar wordt ook duurzame elektriciteit concurrerend.

Energie uit zonnestralen en wind halen is mogelijk maar is nu nog veel duurder dan uit fossiele brandstoffen. Investeren in duurzame energie, voordat de fossiele brandstoffen schaars en duur genoeg zijn, kost erg veel geld. De energie voor een auto op elektriciteit van wind op zee kost nu vier maal zoveel als voor een auto op benzine of diesel. Dan maken we de benzine met belastingen en accijnzen duur en de elektriciteit met subsidies goedkoop om de gebruiker in de elektrische auto te lokken. Maar, wie te vroeg investeert in duurzame energie, lijdt grote verliezen op zijn projecten. Waarom doen we het dan? Het zal het idee van gidsland wel weer zijn.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *