Over bv Nederland gesproken

Wij Nederlanders zijn niet bijzonder trots op ons land. Zelfs tegen buitenlanders zijn wij bereid de slechte zaken in Nederland breed uit te meten, te beginnen met het weer natuurlijk, het regent in Nederland altijd.

Een Duitser wil ook wel eens flink kankeren tegen vrienden, maar in het buitenland worden de rijen gesloten. In der Heimat ist alles besser.

Toch doen we het helemaal niet zo gek. Buiten Nederland is helaas vooral de Dutch Disease bekend geworden. Onder opeenvolgende kabinetten van socialistische huize zijn de aardgasbaten van tien miljard Euro per jaar niet geïnvesteerd in een toekomst, maar uitgegeven aan wat netjes heet ‘overdrachtsuitgaven’, in de volksmond uitkeringen, aan socialistisch stemmende kiezers. Latere kabinetten van andere kleur hebben daaraan maar weinig kunnen veranderen, electorale zelfmoord is niet populair.

Laten we onszelf eens vergelijken met anderen. Het grootste bruto nationaal product, BNP, ter wereld, heeft de Europese Unie. Maar omdat de landen van de EU het vrijwel nergens over eens kunnen worden, ook omdat een centraal gezag ontbreekt, zullen we landen van de EU maar afzonderlijk bekijken. De grootste economie ter wereld is dan de VS met 17400 miljard dollar per jaar. China met 10700 miljard is een goede tweede. Duitsland en Frankrijk hebben respectievelijk 3800 en 2900 miljard dollar per jaar en Nederland heeft 900 miljard dollar per jaar. Opvallend is Rusland met 2000 miljard, iets meer dan de helft van Duitsland. Voor de aanspraken van Rusland op een plaats als wereldmacht is dus economisch gezien geen enkele rechtvaardiging.

Om te compenseren voor het feit dat grote, dichtbevolkte landen een grotere economie hebben dan een klein land, is het gebruikelijk om de welvaart of het welzijn te meten door het BNP, de grootte van de economie te delen door het aantal inwoners. Het BNP per inwoner van bijna alle ontwikkelde landen ligt nu tussen de 40000 en de 60000 dollar per jaar per inwoner. Nederland ligt met 53000 op de zelfde hoogte als de VS, duidelijk hoger dan bv. Frankrijk dat bij 44000 ligt.

Omdat de getallen altijd uitgedrukt worden in dollars is de invloed van de koers van je munteenheid ten opzichte van de dollar groot. De getallen die ik gebruik zijn twee jaar oud. Doordat de euro goedkoper is geworden zijn we nu dus plotseling minder welvarend geworden, een vertekend beeld. Opvallend zijn Rusland met 14700 dollar per inwoner per jaar, duidelijk minder welvarend en China met 7900 dollar, zo laag, omdat de welvaart over 1350 miljoen Chinezen verdeeld moet worden. China heeft meer dan vier keer zoveel inwoners als de VS. Bij de Chinese welvaart hoort een vraagteken, de koers van de yuan wordt door de Chinese overheid kunstmatig laag gehouden en de welvaart in dollars dus ook.

Ik heb ook een Tegendraedtse beschouwingswijze in de aanbieding. Je kunt de grootte van de economie ook delen door de oppervlakte van een land. Je krijgt een soort maat voor de intensiteit van het grondgebruik. Van de landen, die ik heb bekeken is Rusland het grootst, ruim vierhonderd keer zo groot als Nederland. De VS en China zijn even groot, ieder iets meer dan de helft van Rusland en ieder ongeveer 15 keer zo groot als Frankrijk. Frankrijk is twee keer zo groot als Duitsland en dat is weer tien keer zo groot als Nederland

Het resultaat is dat Nederland mijn lijst aanvoert met 22.5 miljoen dollar per vierkante kilometer per jaar, het enige land van mijn rijtje dat in de buurt komt is Duitsland met 14.6 miljoen $/km2, Frankrijk komt niet verder dan 4.5. De VS en China liggen beide tussen 1 en 2 en hekkensluiter is weer Rusland met 0.12 miljoen $/km2. Een land niet van mijn lijstje dat in de buurt komt van Rusland is Australië, met 0.20 miljoen $/km2, het moet net als Rusland gezien worden als land met grote mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, hoewel ik de stroom landverhuizers naar Nederland nog niet zie afbuigen naar Siberië.

Johannes Tegendraedt

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *