Over huwelijk gesproken

Het huwelijk is een contract tussen een man en een vrouw, volgens standaard voorwaarden vastgelegd in de Nederlandse wet. Het tekenen van het contract geschiedt onder toezicht van een gemeente ambtenaar. Je bent helemaal niet verplicht te trouwen op die voorwaarden, je kunt ook wat anders verzinnen. Een notaris kijkt of je niet iets afspreekt dat strijdig is met de wet en legt uit hoe de dingen, die je niet hebt afgesproken, wettelijk geregeld zijn.

Behalve bij mensen van gelijk geslacht, die sinds kort ook voor de gemeente ambtenaar mogen trouwen, is het standaard huwelijk niet razend populair meer. Eén van de grootste hinderpalen is de financiële consequentie van een echtscheiding, vooral mannen vinden dat ze er maar beter niet aan kunnen beginnen. In de helft van alle huwelijken lijkt de liefde te verdampen en wordt het huwelijk ontbonden.

Eén van de redenen is ook dat de huwelijkspartners meestal ongeveer even oud zijn en dus problemen die met de leeftijd samenhangen, zoals de aankoop van het eerste huis, de opbouw van een carrière en de midlife crises, tegelijkertijd beleven en elkaar maar moeilijk uit de wind kunnen houden.

Ik propageer het Tegendraedt huwelijk. Jonge vrouwen trouwen uiterlijk op hun 25ste jaar met een kinderloze weduwnaar van vijftig plus. Het eigen huis en de tweede auto wachten en het bedje is gespreid. Ze krijgt zo snel mogelijk een paar kinderen, zij heeft er nu de goede leeftijd voor. De kinderen zijn de vreugde van de oude dag voor de echtgenoot, die op de top van zijn carrière graag tijd vrij maakt voor zijn kinderen, zodat zijn jonge vrouw, die hij aanbidt, wat tijd overhoudt om zich beroepsmatig te ontwikkelen. Als de kinderen uit huis zijn overlijdt de man en laat een bemiddelde vijftig plus weduwe achter.

Zij trouwt een jonge man van nog geen vijfentwintig. neemt hem onder haar vleugels waar hij zich beschermd kan ontwikkelen en carrière maken, hij heeft nooit geldzorgen, wordt verwend, ook in de liefde door een vrouw die intussen weet waar Abraham de mosterd haalt. Hij heeft een leuk contact met haar kinderen, die zijn leeftijd hebben. Als hij zijn carrière gemaakt en zijn schaapjes op het droge heeft, overlijdt zijn echtgenote. Achter blijft de bemiddelde weduwnaar van vijftig plus die we aan het begin van deze paragraaf ontmoetten. Het systeem is rond.

Dat jonge vrouwen een veel oudere man trouwen is hier niet ongebruikelijk. Ze heeft hem om zijn geld genomen wordt er meesmuilend gezegd. Het zal wel een rol spelen, maar het is niet in te zien waarom mensen van een sterk verschillende leeftijd niet van elkaar zouden kunnen houden. Dit soort huwelijken blijkt redelijk stabiel en robuuster dan de huwelijken tussen jongeren waar voortdurend gevochten moet worden om de hegemonie.

Jonge mannen, die een oudere vrouw trouwen zijn hier redelijk onbekend. Alleen oudere filmsterren willen zich nog wel eens een jonge man aanschaffen om hun angst voor het ouder en overbodig worden te neutraliseren. Toch lijkt mij de emancipatie van de vrouw de liefde van een veel jongere echtgenoot op den duur wel mogelijk te maken.

Blijft de vraag of er in de toekomst überhaupt behoefte is aan het instituut ‘huwelijk’

Het huwelijk is ooit ontstaan om de aanspraken op en de vererving van bezit zeker te stellen.

Toen kapitein Cook Tahiti ontdekte trof hij een samenleving aan waarin het huwelijk geheel onbekend was. Mannen en vrouwen hadden korte vluchtige relaties, de mannen waren gezamenlijk vader van alle kinderen, die werden opgevoed door de vrouwen gezamenlijk. Maar deze maatschappij kende ook geen privé eigendom, alles was van iedereen.

In de dierenwereld om ons heen komt paarvorming wel voor, maar is toch veel zeldzamer dan kuddevorming. In de kudde worden alle vrouwtjes bevrucht door het grootste en sterkste mannetje, dat er helemaal geen moeite mee heeft ook zijn moeder en zijn dochters te behandelen. Deze scenario’s lijken mij voor de Nederlandse samenleving geen optie De voortschrijdende individualisering en het toenemend egoïsme zullen echter de belangstelling voor het standaard huwelijk zeker niet doen toenemen. Voor diegenen die toch de duurzame liefde tussen twee mensen willen meemaken is het Tegendraedtse huwelijk een uitkomst.

Johannes Tegendraedt

2 Comments

  1. Interessant om te lezen dat vooral mannen een huwelijk niet meer zien zitten. Ik ben ook gescheiden en wij hebben destijds notarisadvies ingewonnen en zijn bij de notaris gescheiden. Ik zou het inderdaad niet meer overdoen, hoewel ik heus gelukkige stellen zie om mij heen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *